top of page
turing-0350.jpg
OM OSS

OM OSS

Turing AB, en åländsk VVS-konsultfirma med kontor i Mariehamn. Vi är sex anställda och har utfört VVS-projekteringar, beräkningar, kostnadskalkyler, kontrollantuppdrag och energiutredningar sedan 1973.

 

Vår grundläggande målsättning är att vägleda beställaren genom olika skeden i planerings- och byggprocessen. Vi ska tillsammans med beställaren hitta rätt ambitionsnivå vad gäller totalekonomi och teknisk nivå. Vi ska projektera anläggningar som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara och uppfyller de krav som beställare och myndigheter ställer.

 

Vi är vana att jobba mot specialkrav som ställs t.ex. inom industri, renrum, medicin samt Passivhus och Miljöbyggnad.

 

Vi har ett kvalitetssystem uppbyggt enligt ISO 9001. Som stöd till vårt kvalitetsarbete har vi bl.a. checklistor för egenkontroll och dokument för kvalitetsplan.

turing-0353.jpg

VVS-PROJEKTERING 
OCH ENERGITEKNIK

TJÄNSTER

VVS-PROJEKTERING

KYL-PROJEKTERING

AUTOMATION

KOSTNADSKALKYLER

ENERGIUTREDNINGAR

KONTROLLANTUPPDRAG

VÅRA
TJÄNSTER

turing-0235.jpg
KONTAKT

KONTAKT

Tom.JPG

Tom Clemes

VD

HANDLÄGGANDE KONSTRUKTÖR VVS

+358 18 526 384

+358 457 331 33 21

tom@turing.ax

Trudi.JPG

Trudi Christensen-Odhner

ADMINISTRATION

KONSTRUKTÖR VVS

+358 18 526 383

trudi@turing.ax

Niclas.JPG

Niclas Pahlman

HANDLÄGGANDE KONSTRUKTÖR VVS

+358 18 526 381

+358 400 389 700

niclas@turing.ax

Björn S.JPG

Björn Skogberg

HANDLÄGGANDE KONSTRUKTÖR VVS

+358 18 526 385

+358 40 658 2900

bjorn.skogberg@turing.ax

Björn H.JPG

Björn Higson

HANDLÄGGANDE KONSTRUKTÖR AUTOMATION/VVS

+358 18 526 388

+358 457 379 2940

bjorn.higson@turing.ax

Ros-Mari.JPG

Ros-Mari Ryberg-Ramsdahl

KONSTRUKTÖR VVS

+358 18 526 382

ros-mari@turing.ax

Hamngatan 13

AX-22100

Mariehamn

+358 18 21233

bottom of page