VVS-PROJEKTERING
OCH ENERGITEKNIK

Turing grundades 1973 och har i huvudsak verkat på den åländska och nordiska marknaden. Även projekt i Asien har genomförts.

Vår affärsidé är att skapa miljö- och energieffektiva lösningar för framtidens inomhusklimat och energiförsörjning. Detta med hjälp av senaste It-teknologi och programvara i samverkan med våra kunder.